สาธารณสุขพิษณุโลกประชุมเชิงปฎิบัติการพื้นที่เสี่ยงของเยาวชนพิษณุโลก

สาสุข1 สาสุข2 สาสุข3 สาสุข4 สาสุข5 สาสุข6

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงของเยาวชนพิษณุโลกจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

เช้าวันนี้ ( 22 พ.ค.56 ) ที่โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงของเยาวชนพิษณุโลกจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการประชุมเชิงปฎิบัติการดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค บุคคลรอบข้างและสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวาง ซึ่งการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นับเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับต้นๆ ของประชากรในประเทศไทย ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการปกป้องลูกหลานด้วยการควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยอาศัยกลไกการทำงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ ด้วยการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในระดับพื้นที่ และสามารถขยายไปสู่การจัดการปัญหาในระดับสังคมไทยได้ต่อไป ซึ่งการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้มีตัวแทนในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตัวแทนภาคประชาคมในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม 100 คน/ภาพ-ข่าว เสรี ศรีพราย

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.