จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

9 10 11 12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

          เช้าวันนี้ ( 9 มิ.ย.58 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยในที่ประชุมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกได้สรุปผลการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 141 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสาหัส จำนวน 146 คน มีผู้เสียชีวิต 13 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 11 ราย ประเภทยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือจักรยานยนต์ สาเหตุมาจากมสุราเป็นอันดับ 1 ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนนสายรอง พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการสรุปแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556 – 2559 การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ในช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2558 การจัดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน เป็นต้น

 

Comments

comments

Comments are closed.