จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

49 50 51 52 53 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

            เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 58 ที่ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและการเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยมีตัวแทนบริษัทเอกชนเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการกำจัดขยะให้เป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดหาสถานที่เหมาะสม เพื่อการจำกัดขยะรวมของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีขยะมากถึง 600 ตันต่อวัน ซึ่งมีขยะสะสมตกค้างการจัดเก็บไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 22แห่ง มีเพียง 2 แห่งที่ถูกต้อง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลตำบลนครไทย เท่านั้น ในส่วนพื้นที่ ต.สมแข อ.เมืองพิษณุโลกได้รับงบประมารมา 61 ล้านบาท ในการเตรียมก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนและหาสถานที่ก่อสร้าง
          ด้านนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ กล่าวในที่ประชุมว่า ตนยินดีกับทุกบริษัทที่จะเข้ามาทำ MOU กับทางจังหวัด ตอนนั้นยังไม่มีบริษัทอื่นเข้ามา จึงได้ทำ MOU กับบริษัทเอเชียกรีนเอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ และมีการติดตามส่งหนังสือไปสอบถามว่าได้ทำอะไรไปบ้าง เพื่อให้ทางบริษัทรีบดำเนินการให้ทันกับกำหนดเวลา 2 ปี 6 เดือน ตนเป็นห่วงว่าและต้องการให้เกิดโรงงานขยะเร็วที่สุด เพราะถ้าไม่ทันอาจจะเกิดความเสียหาย จึงต้องการให้บริษัทเสนอแผนงานมาให้กับทางจังหวัดพิจารณา จึงต้องเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาทำ MOU ได้อีก ซึ่งจะสามารถที่จะเลือกได้ว่าบริษัทไหนที่สามารถทำได้ก่อนก็จะให้ดำเนินการได้ทันที
        ด้านตัวแทนบริษัทเอเชียกรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทได้ลงนาม MOU กับทางจังหวัดวันที่ 23ก.พ.ผ่านมา ครั้งแรกได้ดูพื้นที่ ต.บ้านป่า แต่มีปัญหาหลายเรื่อง จึงได้ย้ายพื้นที่ไปดูไว้ 3 แห่ง คือ ที่ อ. วัดโบสถ์ ต.บ้านกร่าง และ ต. ท่าโพธิ์ เพราะโรงไฟฟ้าใช้น้ำเยอะ ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเกษตรกร อยากจะหาพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะต้องใช้น้ำวันละถึง 800 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าอาทิตย์หน้าจะสามารถสรุปพื้นที่การก่อสร้างได้ และการจัดทำประชาวิจารณ์ และส่งแผนให้กับทางจังหวัดได้พิจารณาอีกครั้งต่อไป

 

 

 

Comments

comments

Comments are closed.