จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก

45 46 47 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ของอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการและอำเภอวังทอง

                     เช้าวันนี้ ( 9 ก.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยในประชุมส่วนราชการได้รายงานเรื่องการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยของอำเภอนครไทย ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และในพื้นที่อำเภอชาติตระการและอำเภอวังทอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม2558 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งทั้ง 3 อำเภอได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับอำเภอและมีมติให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด แก่เกษตรกรจำนวน291 ราย บนพื้นที่เสียหายจำนวน 862 ไร่ โดยวงเงินขอรับความช่วยเหลือจำนวน 1,185,509 บาท โดยขอรับความช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลกและคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ในกรณีฉุกเฉินต่อไป

 

Comments

comments

Comments are closed.