กองบิน 46 ชี้แจงพื้นที่ที่ถูกระบุพื้นที่ว่าเป็นที่รกร้างต่อสื่อมวลชน

กองบิน1 กองบิน2 กองบิน3 กองบิน4 กองบิน5 กองบิน6 กองบิน7 กองบิน8 กองบิน9 กองบิน10 กองบิน11 กองบิน12 กองบิน13
องบิน 46 จังหวัดพิษณุโลกชี้แจงต่อสื่อมวลชนที่ถูกระบุเป็นที่รกร้างว่างเปล่านั้นไม่เป็นความจริง
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น.ทางด้าน น.อ.ฐากร นาคทรรพ รอง.ผบ.กองบิน 46 ได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนหลายแขนง กรณีที่ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขนส่งระหว่างเมือง สนง.นโยบายและแผนกการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้ให้ข่าว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา จะใช้พื้นที่ กองบิน 46 สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 โดยระบุว่า “ตอนนี้กำลังคุยกับกรมธนารักษ์เจ้าของที่ดิน ซึ่งกองทัพอากาศใช้ที่ดินอยู่ แต่ปัจจุบันเป็นที่รกร้างว่างเปล่า สามารถทำรางรถไฟคู่เชื่อมการขนส่งจากสถานี รถไฟพิษณุโลกแห่งเดิม กับจุดรถไฟความเร็วสูง โดยไม่กระทบกับอากาศยานการบินเลย” ทั้งนี้ ทางกองบิน 46 ได้สำรวจร่วมกับ ธนารักษ์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ ที่ถูกใช้เป็นคลังอาวุธวัตถุระเบิดและอีกด้านใช้เป็นคลังเชื้อเพลิง ส่วนบริเวณที่มีต้นไม้มากนั้น ไม่ได้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ตามที่เป็นข่าว กองบิน 46 ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ชุมชนสีเขียวต้นแบบ (gree community) ซึ่งจะมีการดูแลพื้นที่เป็นอย่างดี ห้ามิให้ตัดไม้โดยไม่จำเป็นพร้อมทั้งใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร ศูนย์ฝึกลูกเสืออากาศ สถานฝึกนักศึกษาวิชาชีพจากสถาบันต่างๆ มากมาย ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง มากกว่า 5,000 คน/ต่อปี แปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามโครงการพระราชดำริ และยังเป็นพื้นรับรองการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องประจำ จากหน่วยงานในจังหวัด ทั้งในและนอกประเทศเป็นประจำ ทั้งนี้การที่ระบุเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า นั้นไม่เป็นความจริงและเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง ทางด้านกองบิย 46 จึงให้สื่อมวลชนสำรวจเส้นทางดังกล่าวด้วยตนเองและชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนต่อไป/ทีมข่าว pitloknews รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.