จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายRoadmap

42

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายRoadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

เช้าวันนี้ (4 ส.ค.58) ที่โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานความก้าวหน้าของการนำขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานตามนโยบาย Roadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศว่า ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบาย Roadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ มี 4 เรื่องหลัก คือ เรื่องการวางการจัดการขยะเก่าสะสม เรื่องการสร้างรูปแบบใหม่มุ่งสู่พลังงาน เรื่องการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย และเรื่องการสร้างวินัยคนในชาติ สำหรับนโยบาย Roadmapการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมี 4 เรื่องหลัก โดยจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการเรื่องการวางการจัดการขยะเก่าสะสม มีการติดตามปรับปรุงบ่อขยะภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง18 แห่ง ปรับปรุงแล้ว 4 แห่ง เรื่องการสร้างรูปแบบใหม่มุ่งสู่พลังงาน จังหวัดพิษณุโลกมีการลงนาม MOU กับบริษัทเอกชน เพื่อนำขยะมาเป็นพลังงานความร้อน ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่สนใจจะลงทุนร่วมจำนวน 11 แห่ง โดยด้านการมุ่งสู่พลังงาน ทางองค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นได้ส่งคำขอถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการสร้างวินัยคนในชาติ มีการอบรมครู เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้มีแผนแม่บทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรณรงค์คัดแยกขยะ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน และสถาบันการศึกษามีการจัดหลักสูตรการคัดแยกขยะ โดยทำแผนการจัดการขยะ พร้อมทั้งมีธนาคารขยะในสถานศึกษา

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.