หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 58

27

 

                                พลโทสาธิต   พิธรัตน์

                                     แม่ทัพภาคที่   3

 

28

 

                              น.อ.ฐากูร    นาครทรรพ

                       ผู้บังคับการกองบิน  46  พิษณุโลก  

 

29

 

 

                           พลตรีนพพร   เรือนจันทร์

                    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  4

 

30

 

                                                 นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์

                           ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

31

 

                           พ.อ.กิตติพงษ์   แจ่มสุวรรณ

                        ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่  4

 

32

 

                             ดร.สุจินต์   จินายน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะผู้บริหาร  นิสิต  นักศึกษา

 

33

 

                        คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  

                              ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

1

     

                                           ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์  

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

         พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

 

35

 

                              นายสมพงษ์   โพธิ์สะวัง

                            นายกเทศมนตรีพลายชุมพล  

    พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล

 

2

 

                                      คุณวรกานต์    เรืองกลิ่น

           ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาพิษณุโลก

      พร้อมด้วยพนักงานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาพิษณุโลก

 

37

 

                    นายแพทย์ปราโมทย์   นิลเปรม

            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

 

38

 

                         สำนักข่าวออนไลด์   พิดโลกนิวส์

Comments

comments

Comments are closed.