จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

18

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด กอ.รมน. จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558

                เช้าวันนี้ ( 26 ส.ค.58 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะที่ผ่านมา ดังนี้ ด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งจากรายงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ในห้วงระหว่างวันที่16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มีการจับกุมยาเสพติดให้โทษ จำนวน 157 ราย ได้ผู้ต้องหา 186 คน ของกลางยาบ้า 24,013 เม็ด กัญชาแห้ง 1,214 กรัม กัญชาสด 1,201 กรัม กระท่อม 74 กรัม ส่วนเรือนจำกลางพิษณุโลก รายงานสถิติผู้ต้องขังในเรือนจำ ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 1,709 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 2,191 คน และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 930คน ส่วนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 พบว่า มีจำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน 43 คดี จับกุมผู้กระทำผิดได้ 2 คน ของกลางเป็นไม้สักจำนวน 2 ท่อน ไม้กระยาเลย จำนวน 69 ท่อน 455 แผ่น ยึดอุปกรณ์การกระทำผิดได้ 27 รายการ พื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 242 ไร่เศษ
              พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ เฝ้าระวังเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีประชาชนออกมาประท้วงในหลายๆเรื่อง อาทิเช่น เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอาจจะมีผู้เสียผลประโยชน์นำชาวบ้านมาประท้วง โดยขอให้เข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆขอให้มาแจ้งเรื่องความเดือดร้อนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.