จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

บ่ายวันนี้ ( 12 พ.ย.58 )ที่ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 88 พรรษา ตลอดจน เป็นการสืบสานและอนุรักษ์รูปแบบการเทศน์มหาชาติตามแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.00 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก กำหนดจัดการเทศน์ 13 กัณฑ์ ให้จบภายในวันเดียวตามแบบโบราณ

Comments

comments

Comments are closed.