ข่าวกิจกรรม กองบิน 46 ที่ผ่านมา

18 19 20

ที่ผ่านมากับกิจกรรม กองบิน 46 พิษณุโลก น.อ.ภูวเดช  สว่างแสง ผบ.บน.๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๖ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน  ณ  หน้าอาคารอเนกประสงค์ บน.๔๖ เมื่อ ๓ ก.ค.๕๖ และน.ต.เสนีย์  เพชรจรุงพร รอง หน.ผกร.บก.บน.๔๖ ผู้แทน ผบ.บน.๔๖ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  ณ  ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม บ้านโคกคล้าย ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไท จว.พิษณุโลก โดยมี นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เมื่อ ๘ ก.ค.๕๖ /น.อ.ภูวเดช  สว่างแสง ผบ.บน.๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๔๖    ร่วมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณหัวสนามบิน ด้านหน้าประตูทางเข้า กองบิน ๔๖ เมื่อ ๙ ก.ค.๕๖/ภาพ-ข่าว ปชส.กองบิน 46

 

Comments

comments

Comments are closed.