จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน เตรียมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558

46

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน เตรียมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 พร้อมเตรียมดูแลให้ความสะดวก คนพิการที่จะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานจากหลายภาคส่วนร่วมประชุม การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี2558 โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในที่ประชุม ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้งานวันคนพิการสากล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องให้ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ได้รับความสะดวก ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบโหล่รางวัลคนพิการต้นแบบ การมอบเงินสงเคราะห์แก่คนพิการและครอบครัวที่ยากจน การมอบรถโยกให้คนพิการ การจัดนิทรรศการและการรับสมัครงานคนพิการ นอกจากนี้ ในที่ประชุม คณะทำงานได้พูดถึงความพร้อม ในการที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน (BIKE FOR DAD ) ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ซึ่งมีผู้พิการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 208 คน โดยแบ่งประเภทเป็นผู้พิการที่จะร่วมปั่นจักรยาน จำนวน 52 คน ปั่นวิลแชร์ จำนวน 16 คน ปั่นรถสามล้อโยก จำนวน 14 คน นอกจากนี้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่จะรวมเดินขบวนรณรงค์ในกิจกรรมปิดท้ายขบวน จำนวน 152 คน เพื่อแสดงพลังคนพิการในกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.