จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

เช้าวันนี้ ( 30 ธ.ค. 58) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมประชุม เพื่อรับฟังและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งในช่วงวันแรกของการรณรงค์ ( 29 ธ.ค.58 ) ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่านลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะทำงานแต่ละชุดได้รายงานถึงผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับที่ประชุมได้รับทราบ พบว่าจากการลงพื้นที่ออกตรวจยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคใด พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยังได้เน้นย้ำให้หน่วยราชการร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเสียสละ อดทนและเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือส่วนราชการให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฎิบัติตามมาตรการ 10 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด
สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 255 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2587 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 16 ราย เป็นชาย 10 คน หญิง 6 คน โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ อำเภอเมือง 7 ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอนครไทย 3 ครั้ง อำเภอวังทอง 2 ครั้ง อำเภอวัดโบสถ์ 1 ครั้ง อำเภอเนินมะปราง 1 ครั้ง ส่วนอำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอชาติตระการ และอำเภอบางกระทุ่ม ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้จากการตั้งด่านจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เพื่อตรวจผู้ใช้ยานพาหนะที่เมาแล้วขับสามารถยึดรถที่เป็นยานพาหนะในขณะเมาแล้วขับ ในระหว่างวันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2558 ได้ทั้งสิ้น 101 คัน

Comments

comments

Comments are closed.