สื่อมวลชนชาวอุตรดิตถ์ลำเลียงนำใจไปมอบให้แก่ทหารกล้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

32 33 34 35

เช้าวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๖ ที่ท่าอากาศยานกองบิน ๔๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    คณะของสื่อมวลชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยสื่อมวลชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำการขนส่งลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อเตรียมลำเลียงก่อนขนส่งลำเลียงขึ้นไปกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ที่จะนำไปมอบให้แก่ทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลา      โดยมี นาวาอากาศโท วิทยา สุเมธลักษณ์ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๖ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พิษณุโลก รวมทั้ง นายท่าอากาศยานกองทัพอากาศกองบิน ๔๖  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอำนวยการ ตลอดทั้ง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการอย่างดียิ่งและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ มาร่วมขนส่งลำเลียงสิ่งของเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีชื่อว่า ภัยร้ายใต้พ่ายน้ำใจไทย รินจากเหนือลงสู่ใต้ คนไทยไม่ทิ้งกัน  โดยการประสานงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ร่วมกับวงการสื่อมวลชนหลายแขนงในจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มขยายความรุนแรงและแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานด้านความมั่นคงนับเป็นตัวแปรสำคัญในการควบคุมและลดความรุนแรงให้เบาบางและกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติได้  ดังนั้น สื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์จึงรวมตัวจัดกิจกรรมจัดหาสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสารเหนียว ๖ ตัน ผ้ากันฝนพลาสติก ๕๐ ม้วน กางเกงชั้นใน ๑,๐๐๐ โหล ถุงเท้า ๑,๐๐๐ โหล และอาหารพื้นเมืองน้ำหนัก ๑ ตัน ก่อนนำลงไปมอบให้แก่กำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังมีฝนตกหนักและมีการก่อความไม่สงบตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชน พร้อมกับการได้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำสาระดีมาขยายผลความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะสามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจุดเด่นของพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าถึง ที่จะสามารถสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งได้ต่อไปด้วย/ภาพ-ข่าว ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

 

Comments

comments

Comments are closed.