อีกมุมของพิษณุโลก

3 มุมสูง4 มุมสูง2 มุมสูง1

 

 

 

 

เมื่อ ที่ผ่าน โปเต้ เตชธรรม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกบ้านเรา ได้ร่วมปฎิบัติการเก็บภาพมุมสูงกับฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖
เพื่อให้เห็นความเจริญในอีกมุมของเมืองพิษณุโลก บ่งบอกถึงความเจริญ เติบโตด้าน เศรษฐกิจ
ความเป็นอยู่อีกมุมที่คุณอาจจะไม่เคยเห็น เพื่อให้ได้รับทราบถึงว่าเมืองพิษณุโลกของเรานั้นยังคงมีรถราตึกราม
บ้านช่องอีกมากมายและความเขียวขจีที่ยังมีอยู่ให้เห็นในเขตเมือง สองแคว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นสพ.พิษณุโลกบ้านเรา/รายการที่นี่พิษณุโลก

Comments

comments

Comments are closed.