อุตรดิตถ์ จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง

1 2 3 4 5 6 7

เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2556 โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 148 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวอาศิรวาท พร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 15 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษออกไปพร้อมที่   จะเป็นแม่ที่ดีของลูก ๆ และเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.