ประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน Land Mark สี่แยกอินโดจีน

จังหวัดพิษณุโลกประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดตลาดบริเวณสี่แยกอินโดจีนเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยจะใช้พื้นที่บริเวณ Land Mark สี่แยกอินโดจีน

1-002

เช้าวันนี้ ( 14 ม.ค.56 ) ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดตลาดบริเวณสี่แยกอินโดจีน โดยในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยจะใช้พื้นที่บริเวณ Land Mark สี่แยกอินโดจีน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นไปในรูปแบบของงานมหกรรมสินค้านานาชาติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก โดยฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นแกนหลักในการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน ตั้งแต่การกำหนดชื่องาน กำหนดห้วงของวันและเวลาที่จะจัดงาน ตลอดจนแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การจำหน่ายสุดยอดของผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ การจำหน่ายอาหารไทย และนานาชาติ การจัดแสดงวิถีชีวิต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะใช้สถานที่บริเวณลานกิจกรรมและภายในอาคาร ประจำประเทศ สี่แยกอินโดจีน ทั้งนี้หลังจากได้มีการหารือระหว่างคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการจะได้นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดให้เป็นรูปธรรมและนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมครั้งต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.