จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

44948

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ป้องกันและปราบปราม ให้จังหวัดปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ป้องกันและปราบปราม ให้จังหวัดปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานผล โครงการ“ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด อย่างยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก” ที่ทางจังหวัดได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 และอำเภอ โดยทุกอำเภอได้คัดเลือกหมู่บ้านพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงจำนวน 60 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ครู ข ) ดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง และโครงการที่ดำเนินการโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตาเสพติด หรือศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้จัดกิจกรรม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองพิษณุโลก ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 นี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผน ร่วมบูรณาการ ป้องกันและปราบปรามให้ยาเสพติดหมดไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.