สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดวันคุ้มครองผู้บริโภค ชวนผู้บริโภครวมพลังปกป้องสิทธิ 30 เมษายน นี้

46069

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดวันคุ้มครองผู้บริโภค ชวนผู้บริโภครวมพลังปกป้องสิทธิ 30 เมษายน นี้

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยรักษาสิทธิของผู้บริโภค ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีภาระกิจการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย คลินิกแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น โดยกำกับดูแลทั้งในส่วนก่อนสินค้าออกสู่ท้องตลาด (Pre-marketing) และสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาด (Post-marketing) รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้วย

สถานประกอบการสำคัญที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ร้านขายยา จำนวน 253 ร้าน สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 353 แห่ง สถานประกอบการผลิตอาหาร จำนวน 282 แห่งซึ่งมีโรงงานผลิตน้ำดื่มรวมอยู่ด้วย สถานการณ์ปัญหาหลายปีที่ผ่านมาพบว่า ตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็งที่เก็บส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะตกมาตรฐานประมาณร้อยละ 20 ด้านความปลอดภัยด้านยานั้น ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ การขายยาชุดอันตรายในร้านขายยาและร้านชำลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งนับว่าน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและยาต่างๆ ก็ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี เพราะ ปัญหาการปนเปื้อนสารฆ่าแมลงในผักสดยังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่ ประมาณร้อยละ 1.12 ของตัวอย่างผักสดที่สุ่มตรวจสอบ ยังคงพบสารฆ่าแมลงในปริมาณที่ไม่ปลอดภัย อีกปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่พบบ่อยๆ คือ การใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการปรุงจำหน่ายอาหารทอดในตลาด พบน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพประมาณร้อยละ 15 และการใช้สีแดงในกุ้งแห้งที่จำหน่ายในตลาดสดยังพบจำนวนมาก ซึ่งต้องรณรงค์ผู้บริโภคให้เลิกทาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ขาย

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คือ ยาแผนโบราณหรือยาลูกกลอนผสมสารสเตียรอยด์ ซึ่งมีการลักลอบผลิตและขายกันอย่างแพร่หลาย เป็นอันตรายแก่ผู้หลงเชื่อซื้อ ทำให้ร่างกายบวม ภูมิต้านทานโรคลดลง กระดูกผุ และอาจเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อีกด้วย ในปีนี้ได้มีโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่ถูกต้องในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอให้ประชาชนผนึกกำลังกันปกป้องสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการเลือกบริโภคสินค้าและบริการผู้บริโภคต้องศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการก่อนที่เราจะซื้อหรือใช้บริการให้ถี่ถ้วน อย่างไรก็ตามหากพบว่าเกิดความเสียหายจากการบริการหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สายตรง 055 225078

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.