สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนทุกคนลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร วันสิ่งแวดล้อมโลก

56518

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนทุกคนลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร วันสิ่งแวดล้อมโลก

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2559 นี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เนื่องจากภาชนะโฟม หากนำมามาบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง อาหารที่มีปริมาณไขมันมาก จะทำให้เกิดสาร styrene ออกมาปนเปื้อนในอาหาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเช่น ทำให้สมองมึนงง,หงุดหงิดง่าย,สมองเสื่อมง่าย,ประจำเดือนมาไม่ปกติ,ก่อมะเร็งตับ สำหรับคนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวันวันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ สูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า นอกจากนี้ ปัญหาการกำจัดขยะกล่องโฟม เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ทำลายยากและอาจมีผลต่อสุขภาพจากการแพร่กระจายของสารสไตรีนและสารเคมีในกล่องโฟมสู่สภาพแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ และเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์

ผลการรณรงค์ของจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมา มีหน่วยงาน/องค์กร/มหกรรม ที่เข้าร่วมประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จำนวน 173 แห่ง ได้แก่

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 9 แห่ง

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 144 แห่ง

4.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

5.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6.โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 8 แห่ง

7.โรงพยาบาลภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง (พิษณุเวช,รวมแพทย์,กรุงเทพ-พิษณุโลก,อินเตอร์เวชการ)

8.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

9.บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด

10.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

11.ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

12.การจัดงานมหกรรมอาหารจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและประชาชนลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนมาใช้วัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหาร เพื่อเป็นลดปริมาณขยะและเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพหากมีความจำเป็นต้องใช้ภาชนะโฟม ควรใช้อย่างถูกต้อง คือ ไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน60 องศาเซลเซียส และไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีประมาณไขมันสูง

Comments

comments

Comments are closed.