จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE

56543

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE โดยทางจังหวัดได้ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ร่วมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในการตั้งเป้า พิษณุโลกเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปี 2561

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้อง ประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อติดตามความคืบหน้า ความพร้อม และการเตรียมประกวดระดับประเทศ หลังจากเมื่อวันที่ 26มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการประกวดฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ในประเภทจังหวัด และชมรมฯ ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทไทยแอร์โรว์ (โรงงานพิษณุโลก)เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ทางจังหวัดพิษณุโลก โดยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด นาย ชูชาติ กีฬาแปง ที่กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ที่ได้พระราชทาน มาปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และในเรือนจำ จึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ทุกภาคส่วน ร่วมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ ฯ โดยสามารถสั่งซื้อเสื้อ ได้ที่สำนักงานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หรือผู้ประสานงาน นางณัฐธภา นพจินดา โทร 081-532-5263

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.