จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้อง ประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อติดตามความคืบหน้า ความพร้อม และการเตรียมประกวดระดับประเทศ หลังจากเมื่อวันที่ 26มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการประกวดฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ ในประเภทจังหวัด และชมรมฯ ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทไทยแอร์โรว์ (โรงงานพิษณุโลก)เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ทางจังหวัดพิษณุโลก โดยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด นาย ชูชาติ กีฬาแปง ที่กล่าวว่า เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงาน ที่ได้พระราชทาน มาปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และในเรือนจำ จึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ทุกภาคส่วน ร่วมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ ฯ โดยสามารถสั่งซื้อเสื้อ ได้ที่สำนักงานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หรือผู้ประสานงาน นางณัฐธภา นพจินดา โทร 081-532-5263

Comments

comments

Comments are closed.