จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2559

67839

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะที่ผ่านมา ดังนี้ ด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งจากรายงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในห้วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มีการจับกุมยาเสพติดให้โทษ จำนวน 54ราย ได้ผู้ต้องหา 60 คน เป็นของกลางเป็นกัญชาแห้ง 90 กรัม เมทแอมเฟตามีน 3,064 เม็ด ส่วนเรือนจำพิษณุโลกรายงานสถิติผู้ต้องขังในเรือนจำ ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29มิถุนายน 2559 มีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 1,918 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 2,144 คน และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกมีผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 790 คน ส่วนการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ตัดไม้ทำลายป่าจากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 พบว่ามีจำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน 9 คดี จับกุมผู้กระทำผิดได้11 คน ของกลางเป็นไม้กระยาเลย จำนวน 38 ท่อน 16 แผ่น ยึดอุปกรณ์การกระทำผิดได้ 32 รายการ พื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน98 ไร่เศษเป็นต้น

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.