ฟ้องด้วยภาพ ซอยบรมไตรฯ 39

001 002 003 004

ภาพที่เห็นซอย บรมไตรโลกนารถ 39 ถนนติดริมคลองชลประทานทรุดตัว พัง ทำให้ประชาชน
ที่ใช้เส้นทางสัญจร หวาดเสียว จึงแจ้งผ่านมาทางหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น อบต.วัดจันทร์
หมู่ที่ 2 เพราะที่ผ่านมีเด็กขับรถเล่น ตกไปแล้ว ฝากหน่อยนะครับ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์รุนแรง
กว่านี้ สถานที่หน้าหมู่บ้าน เจริญสุข

แชร์ไปยัง

Comments are closed.