จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / 2559

77356

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / 2559 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ มาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ มาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน โดยนายอนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้กล่าวสรุปในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในลุ่มน้ำน่านเขตจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2561 เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.