หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 59

02.พลโทสมศักดิ์

 

                    พลโทสมศักดิ์   นิลบรรเจิดกุล

                           แม่ทัพภาคที่  3  

 

04.พลตรีนพพร

 

                    พลตรีนพพร   เรือนจันทร์

               ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 4

 

08.ผู้ว่าชูชาติ

 

                     นายชูชาติ  กีฬาแปง

              ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

03.ขจรฤทธิ์

 

                       น.อ.ขจรฤทธิ์  แก่งอำไพ

               ผู้บังคับการกองบิน  46  พิษณุโลก

 

78371

 

                        สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ

                  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

07.นเรศวร

 

                     ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์  จินายน

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

06.ธานินทร์

 

                   นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร

  พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 

01.โรบินสัน

 

                     คณะผู้บริหารและพนักงาน

    บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน(สาขาพิษณุโลก)

 

05 โรงพยาบาลกรุงเทพฯ

 

                   นายแพทย์ปราโมทย์  นิลเปรม

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

 

09.พิดโลกนิวส์

 

                    สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์

                          และกองบรรณาธิการ

Comments

comments

Comments are closed.