จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11/2559

86917

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11/2559

เช้าวันนี้ (29 ส.ค. 59) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดยมี พร้อมด้วย พล.ต.ต อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พุทธศักราช 2559-2560 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดพิษณุโลกและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ นอกจากนี้เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำกลางพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานป้องกันและปรามปราบยาเสพติดในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู้ต้องขังคดียาเสพติดจำนวน 2,107 คน และมีผู้ต้องขังเข้าใหม่คดียาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 20 ส.ค. จำนวน 75 คน เรือนจำกลางพิษณุโลก มีผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ จำนวน 1,881 คน และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้ต้องขังคดียาเสพติด จำนวน 765 คน รับตัวคดียาเสพติดให้โทษเข้าใหม่จำนวน 19 คน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.