กองบรรณาธิการ

เตชธรรม ทิพยมณฑล
เตชธรรม ทิพยมณฑล (โปเต้)
เจ้าของ/บรรณาธิการข่าว
โทร. 085-731-5931 (สายตรง)
เลขที่ 409/31 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กองบรรณาธิการ
จิรอร กีรติบวรธัชจิรร กีรติบรธัช (กบ )
ฝ่ายการตลาด/ผู้สื่อข่าว
086-029-8894
เสรี ศรีพราย

เสรี ศรีพราย (เสธ)
ผู้สื่อข่าวพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก
ปวินท์ อินกล่ำ
ปวินท์ อินกล่ำ (หนานตุ๋ย)
ผู้สื่อข่าว/ศูนย์อุตรดิตถ์
กังวาล ปริมา
กังวาล ปริมา (ขาว)
ผู้สื่อข่าว/ศูนย์เชียงราย
เลขที่ 39 หมู่ 7 ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย  57100
ดารารัตน์ พลภักดี
ดารารัตน์ พลภักดี (ดาว)
ผู้สื่อข่าวพิเศษ/ภาคสนาม
นราธิป บูรณจารี
นราธิป บูรณจารี (เอส)
ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ/ศูนย์เชียงราย 

 

 

หากมีผู้แอบอ้างเป็นผู้สื่อข่าวโดยไม่มีรายชื่อแจ้งตามนี้
และมีการแอบอ้าง เรียกรับผลประโยชน์  ทางกองบรรณาธิการ
เวบไซต์ข่าว พิดโลกนิวส์ดอทคอม
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (โปรดตรวจสอบกับกองข่าว)
หากมีผู้แอบอ้าง หรือต้องการร้องเรียน
ติดต่อได้โดยตรง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ที่
โปเต้ เตชธรรม ทิพยมณฑล/บรรณาธิการ
โทร. 085-7315931 (สายตรง)

แชร์ไปยัง