นปช.อุตรดิตถ์ขนสมาชิกเข้า กรุงเทพฯ แล้วในเช้านี้ด้วยขบวนรถบัสจำนวน 11 ...

นปช.อุตรดิตถ์ขนสมาชิกเข้ากรุงเทพมหานครแล้วในเช้านี้ด้วย […]