07

ผู้ว่าฯพิษณุโลกเผยกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการพัฒนาต...

  ผู้ว่าฯพิษณุโลกเผยกระทรวงมหาดไทยเร่งติดตามความก้ […]
20

พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เ...

  พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภา...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จ […]
26

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...

  อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้ […]
16

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน...

  อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกา […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการแ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็น […]
06

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะของบุคลากร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒ […]