28

อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาว ต.บ่อทอง อ.บาง...

  อบจ.พิษณุโลก ขุดลอกวัชพืชแก้ปัญหาความเดือดร้อนให […]
21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงราย […]
09

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ อ....

  อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อน […]
11

อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไท...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อการบู […]
03

อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้...

  อบจ.พิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย […]
03

ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อบจ.พิษณุโลก ช่วยเหลือห...

  ชาวนาอำเภอพรหมพิรามรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ นายก อ […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

  อบจ.พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรมอาสาส […]
13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก […]