37

เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ใ...

  เลขานุการนายกองค์การบริหารร่วมกิจกรรมโครงการประช […]
19

อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิท...

  อบจ.พิษณุโลก จับมือตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดโ […]
05

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชา...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่คว […]
02

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]
01

อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล 1 (สนามที่มีอัฒจันทร์...

  อบจ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล […]
13

ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิต...

  ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื […]
10

อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด...

  อบจ.พิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]