20

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเ...

  อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านค […]
03

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต เราทำความดีด...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดกิจกรรม “การพัฒนาลำน้ำกับคุ […]
12

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ (ภาคประชาสังคม) ในก...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชาร […]
05

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
15

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่ […]
16

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวช...

  อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางส […]
26

อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ […]