13

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก […]
09

อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตาม...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว […]