34

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุ...

  จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาว […]
44

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอบจ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัด...

[Show slideshow] จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอบจ.พิษณุโลก และ […]
60

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ อบจ.พิษณุโลกขอ เชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ...

[Show slideshow]  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจัง […]