5722

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ป...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวห […]
586081

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผ […]