จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและแสดงความอาลัยเ...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอก […]

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราช […]

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเ...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ […]

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...

  จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระทานของพร […]