42

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงา […]
06

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใ […]
02

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]
11

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมแต่งชุดไท...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชา […]
18

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระห...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธ […]
20

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เ […]
55

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานข...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ไ […]
1269

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแหล่...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เ […]
1262

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน “วันต่อต้...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร […]
101168

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก น […]
100934

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงานครบรอบวันส...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร […]
98604

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจา...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ […]
95838

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวปร...

[Show slideshow] นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เ […]