นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงา […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจัง...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำร่วมบริจา […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมแต่งชุดไท...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชา […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระห...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานข...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแหล่...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน “วันต่อต้...

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภาย […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนรา...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำบริจาคโลห […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงานครบรอบวันส...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกี […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจา...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกสำรวจพื้ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการ...

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวปร...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Green for ...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ข้าร่วมพิธี […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริ...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานใน […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลงล่องแก่งสำรวจเส้นทางบริเวณลำน้ำเ...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลงล่องแก่งสำ […]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังนโยบายและแนวทางการกระจา...

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังน […]