ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงเสาเอก สร้าง...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการข […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 ที่สำนักประชาสั...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานวันเด็ก ประจำป […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปท...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงและพิธ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรธ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะครูแ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการข […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะครูแ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีจ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวจังหวัดพิ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเสื้อ พร้อมสิ่งของพระราชท...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเสื […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวพิษณุโลก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานลอยกระทงสองแคว […]