ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวอำเภอนครไทยและประชาชนทั่วไป แห่ธงขึ้น...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวอำเภอนครไทยและป […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาส...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบทุนพ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาล...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำ ผู้นำอาสาพัฒ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการส่...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจติดตามสถ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินสายมอบนโยบายให้ก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซีพีเอฟ ประ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมผ่านระบบ ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบนโยบายและแนวทางการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเทศกาลส่งเสริมการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครั...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการแ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบแนวทางก...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมหัวหน้าส่ว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหว […]