ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมอาการนิสิตทุนพระราชทานที่ประสบอุบัติ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมอาการนิสิตทุนพ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี เปิดการใช้งานฝายน้ำล้นคลอง...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี เปิด […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหต...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการอาสาสมัคร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำดื่มพระราชทาน ตามโครงการปันน้ำดื่มเพื...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำดื่มพระราชทาน ต […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงก...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกสุ่มตรวจชุดสังฆทา […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการ และประชาชน ร่วมให้กำลังใจลุงผู้...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการ และประชาชน ร่วมใ […]