ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพสกนิก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยลโฉมผู้เข้าประกวด “สาวงามเพริศพิศ พิษณุโล...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยลโฉมผู้เข้าประกวด&n […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานประเพณีประจำปี ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานประเพณีประจำป […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกร ร่วมพิธีทำบ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบป้ายร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหาร...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบป้ายร้านอาหารที่เข […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมนายกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้ได้ร...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมนายกเหล่ากาชาด อ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ อย่างไม่เป็นทางการ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกพบปะหัวหน้าส่วนราช […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสีย...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมคณะกรรมการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเหล่าข้าราชการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประช...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบสิ่ง […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันกีฬาวันพุธจังหวัดพิษณุโลก ครั้...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันกีฬาวันพ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกไม้จันทน์จากผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกไม้จันทน์จาก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประช […]