15

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบเงิน […]
09

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกดารารัตน์จากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบดอกดารารัตน์จาก […]
18

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะนักวิ่ง ตามโครงการวิ่งการกุ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะนักวิ […]
14

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพ ณ ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ […]
24

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ย […]
12

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมประชาชนชาวจังหวั […]
13

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเลี้ย […]
39

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือสำรวจสภาพ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ […]
5717

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันพระราชทานของส...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์อัญ […]
5510

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมกาแฟยามเช้า...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ […]
22

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]
4958

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมการปฎิบัติง […]
4845

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ใน […]
4829

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานพิษณุโลกเมืองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานพิษณุโลกเมืองม […]