ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมและขอให้แจ้งเตือนประ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว ร่วมในพิธีแสดงต...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนนุ่งขาว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนบูชา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก นุ่งขาวห่ม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังห […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่เพื่ออุทิศถวายเป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีอุปสมบทน […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานสงกรานต์วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 25...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานสงกรานต์วิถีไ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเกียรติบัตรเชิดชูเกีย […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2560 ซึ่ง...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานสมโภชพระพุทธชิ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำนักกีฬาเยาวชน กล่าวขอพรพระพุทธชินราช สร้...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำนักกีฬาเยาวชน กล่า […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพสกนิก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตร...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนชาวจังหวัดพิ […]