ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมคณะกรรมการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการพบปะส...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยรองผู้ว่าและ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกร่วมกันเปิด...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเทศมนตรี […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดออกรับบริจาคสิ่งของ ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาช […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่มีผลงา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่ประกาศเกียรติคุ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กอ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนการศึกษาของมูลน […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวอำเภอนครไทยและประชาชนทั่วไปแห่ธงขึ้นเ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวอำเภอนครไทยและประชาชนท […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดจุดจำหน่ายข้าวสาร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดตลาดนัดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรสู่ผู้บร...

จังหวัดพิษณุโลก เปิดตลาดเกษตรกรบริเวณศาลากลาง ที่เปิดให […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทอดไก่แจกฟรีประชาชนในโอกาสเดินทางมาปิดงานว...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทอดไก่แจกฟรีประชาชนใ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกรบริเวณศาลากลาง...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะพร้อมมอบนโยบายในการบริหารราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะพร้อมมอบนโยบายในการบริหา […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมหน่วยงานที […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะและมอบนโยบายในการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ อบจ.พิษณุโลก เป็...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการปฏิบัติง […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำส่วนราชการของจังหวัดออกโครงการหน่วยบำบัดท...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำส่วนราชการของจังหวั […]