ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงควา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมขับร้องเพลงสรรเสร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มวิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผล […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมเชิงปฏิบ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรม เสวนา สามัค...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะหัวหน้าส่วนราชกา […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ฯ ร...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจความ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยส่วนราชการที […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกประกอบพระราชพิธี...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนชาวจังหวัดพิ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ลงน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและประชาชน […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารของเครือไทยรัฐนำถุงยังชีพแ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารของเ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานส่งตัวนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดพิษ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานส่งตัวนักก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่ว...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้หน่วยงานที่ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรท […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบป้าย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวั...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบป้าย ให้กับผู้ประก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมทุกหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมทุกหน่วยง […]