ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการและพสกน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเหล่าข้าราชการ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการบ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการข […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการ “จำกัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการ “จำกัดผัก […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการท...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการส่งเสริมกา […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “โครงกา...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดเพื่อเ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุมข้าราชการท […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับศ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการป...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวั […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาครอ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบเกียรติบ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก จำนวนมาก น...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพุทธศาสนิกชนชาวจังห […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลงพื้นท...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ แว่นตาผู […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับม...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชกา […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเดิน-วิ...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำประชาชนและนักท่องเท […]