ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หน่วยอาสารักษาดินแด...

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมพร […]