03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3 ลงนามบันทึกข้อตกลงควา...

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3 […]
20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงา...

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักเ […]
4096

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมดนตรีภาคฤดูร้อนให้กั...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมดนตรี […]
13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำวัสดุสิ่งของประเภทถุงยังชีพ เครื่อง...

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำวัสดุสิ่งของป […]
16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า ...

[Show slideshow] องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิ […]