21

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเพื่อเริ่มดำเ […]
06

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพร […]
28

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพ...

  อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพร […]
2309

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ปร...

[Show slideshow] อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องใน “ […]