โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จัดกิจกรรมร่วมกับเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เซ็นทรัลพิ...

  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จัดกิจกรรมร่วมกับเมเจอร […]

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ...

  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ […]

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและแจกน้ำดื่มใน...

  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบ […]