18

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

                    เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ     เช้าวันนี้  ( 16 มี.ค.58 ) ที่วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนครพิษณ...
17

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่การตลาดอย่างยั่งยื...

                                      นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่การตลาดอย่างยั่งยืนอำเภอชาติตระการ      ...
9

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการฝนหลวง...

                ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการฝนหลวง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558        ปี 2558 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้นำเทคนิคการดัดแปรสภาพ...
4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึ...

                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่นักเรียนแกนนำ เ...
22

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พิษณุโลก เชิญทุกท่านมาปลุกกระแสแฟชั่นเด็กให้อิ...

                                        ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พิษณุโลก  เชิญทุกท่านมาปลุกกระแสแฟชั่นเด็กให้อินเทรด์รับซ...
20

สมาคมพระเครื่องจังหวัดพิษณุโลกจัดงานกิจกรรมออกหนังสือรับรองพระเครื่อง...

                              สมาคมพระเครื่องจังหวัดพิษณุโลกจัดงานกิจกรรมออกหนังสือรับรองพระเครื่อง พร้อมจัดแผงพระแลกเปลี่ยนและเช่าบูชา     เช้าว...
15

ภาพ…ชื่อพระอัฏฐารส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทถ่ายภาพจากกล้องภาพนิ่ง...

                              ภาพ…ชื่อพระอัฏฐารส คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทถ่ายภาพจากกล้องภาพนิ่ง ในการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุ...
35

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  ร่วมกับ ชมรมภัตตาคารร้านอาหารแปรรูป  จ...

                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  ร่วมกับ ชมรมภัตตาคารร้...
4

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิก อส. และ อพปร....

                      จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิก อส. และ อพปร.       นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน...
1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเกษตรจังหวัดจัดสัมมนาเชิงปฏิบั...

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเกษตรจังหวัดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง       เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2558 ท...
68

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธ...

                        จังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนปลอดภัย(Safe Community)ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และ ควา...
57

นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสตรีสากลอำเภอนครไทย ประจำปี 2558...

                              นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสตรีสากลอำเภอนครไทย ประจำปี 2558       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนา...
52

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ” อ.เน...

                      นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ” อ.เนินมะปราง      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค...
48

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพระปก...

                              คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สา...
34

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน...

                              จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิ...
31

ผู้ว่าฯ สองแควโชว์อึด !! ปั่นเสือภูเขา ร่วม 40 กิโลเมตร...

                                ผู้ว่าฯ สองแควโชว์อึด !! ปั่นเสือภูเขา ร่วม 40 กิโลเมตรร่วมกับผู้การตำรวจภูธรพิษณุโลก สำรวจเส้นทางและดูแลควา...
16

นายก อบจ.พิษณุโลก มอบกระเป๋ายาชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.เขตเทศบาลนครพิษณุ...

                              นายก อบจ.พิษณุโลก มอบกระเป๋ายาชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 150 ชุด       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม...
6

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อป้องกันและปราบปรามการ...

                                          อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจ...
1

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกออกรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม...

                                 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณโลกออกรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่...