15

ปล่อยตัวแล้วปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก...

[Show slideshow] เมื่อเวลา 15.09 น.ของวันที่ 16 ส.ค. 58 นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ทำ...
1

บรรยากาศที่การร่วมกิจกรรม bike for mom ของจังหวัดพิษณุโลก...

[Show slideshow] เช้าวันนี้ ( 16 ส.ค.58 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ bike for momปั่นเพื่อแม่ ของจังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักปั่นจักรยาน ทั้งหญิง ทั...
28

จังหวัดเชียงรายพร้อมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เป็นส่วนหนึ่งสร้างสถิติโลก...

[Show slideshow] จากการติดตามการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ หรือ Bike For Mom เพื่อรวมพลังแห่งความสามัคคีในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิม...
27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมมัธย...

[Show slideshow] เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่15 ส.ค.58 ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า” เป็นการจัดกิจกรรมการประ...
22

สวท.พิษณุโลกจัดเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ...

[Show slideshow]  นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่ วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเ...
12

พลายชุมพลปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom...

[Show slideshow] ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 83 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพลพร้อมด้วยพสนิกรชาว ตำบลพลายชุมพลคนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม “พลายชุมพลปั่นเพื่อแม่” ...
21

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหต...

[Show slideshow] วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการลักลอบขนคนเข้าเมือง และ การต่อต้านกา...
20

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ประชาชนที่จะร่วมปั่นจักรยาน BIKE FOR MOM ปั่นเพื...

  จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้ประชาชนที่จะร่วมปั่นจักรยาน BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ และร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกัน ด้วยการจดบันทึกสถิติ GUINNESS WORLD RECORDS ร่วมกันทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ในวันที่ 16สิงหาคม ...
9

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง...

[Show slideshow] วันนี้ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอั...
1

สภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 59...

[Show slideshow] เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 เทศบาลนคร พิษณุโลก นายเขมชาติ นิธิวรรณ ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ...
51

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ...

  จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิสามัญสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ประจำปี 2558 และมหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่า...
46

จังหวัดอุตรดิตถ์มอบใบประกาศฯเชิดชูเกียรติตำรวจ...

  จังหวัดอุตรดิตถ์มอบใบประกาศฯเชิดชูเกียรติตำรวจ                     เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58 ที่ลานจอดรถหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนสายอุตรดิตถ์-แพร่ บ้านงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิต...
40

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประ...

[Show slideshow]  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีน...
37

นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน “...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีร...
25

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั...
11

เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพร...

[Show slideshow] เมื่อค่ำวานนี้ ( 12 ส.ค.58 ) ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ โพธิสะวัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลายชุมพล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเที...
2

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระเ...

  [Show slideshow]                   เมื่อเวลา 19.19 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางยุพา กิตตินภดล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัว...
24

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าร่วมประกอบพ...

[Show slideshow] ค่ำวันนี้ ( 12 ส.ค.58 ) คุณวรกานต์ เรืองกลิ่น ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง...
17

พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าร่วมประกอบพิธีจุดเทีย...

[Show slideshow] ค่ำวันนี้ ( 12 ส.ค.58 ) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน จำนวนกว่า 5,000 คน ที่...
1

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12...

[Show slideshow] จังหวัดเชียงราย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 อย่างสมพระเกียรติด้วยความร่วมมือจากประชาชน และทุ...
46

ตำรวจภูธรภาค 6 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเ...

[Show slideshow] เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต. อนุรักษ์ แตงเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตเฉลิ...
32

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรับเสื้อและ เข็มพระราชทาน กิจกรรม Bike For Mom ป...

[Show slideshow]               เช้าวันนี้(12 ส.ค. 58) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับเสื้อและ เข็มพระราชทาน กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในส่วนของจ...
27

จังหวัดพิษณุโลก จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรร...

[Show slideshow] วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จังหวัดพิษณุโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยในเวลา07.09 น. ที่ศูนย์วัฒ...