มณฑลทหารบกที่ 35 ส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาพระ จังหวัดอุตรดิตถ์

47

 

มณฑลทหารบกที่ 35 ส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาพระ จังหวัดอุตรดิตถ์ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.

     พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายนาพระ หมู่ 7 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง 1,650 เมตร และถนนสายบ้านหาดไก่ต้อย – บ้านเนินสูง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 1,113 เมตร ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดสร้างโดย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 งบประมาณ 5,908,600 บาท โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นผู้รับมอบ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พล.ต.ชัยเดช กล่าวว่า โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการซ่อมปรับปรุงถนนให้เป็นถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา และช่วยแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้มีถนนที่มีคุณภาพสำหรับขนย้ายพืชผลทางการเกษตร และการสัญจรในชีวิตประจำวัน ซึ่งยืนยันว่าได้มาตรฐานแน่นอน โดยได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ สำหรับถนนสายบ้านนาพระ เดิมมีความชำรุดเป็นอย่างมาก เมื่อมีฝนตกจะประสบปัญหาในการสัญจรทุกครั้ง เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล 2 ตำบล คือบ้านดาราและไร่อ้อย ของอำเภอพิชัย มีผู้ใช้สัญจรจำนวนมาก และเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การแก้ปัญหาด้วยการสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ผสมยางพารา จะแก้ปัญหาระยะยาวและยั่งยืน ขณะเดียวกัน ได้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนควบคู่กับการปฏิบัติงานก่อสร้างด้วย เช่น โครงการทหารช่างช่วยชาวบ้านซ่อมปรับปรุงบ้านผู้ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก สนับสนุนการปรับปรุงวัด โรงเรียน และเส้นทาง ในพื้นที่นอกเหนือจากโครงการฯ อีกด้วย  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.